, di 05 april 2011

Een (boeren)zwaluw maakt nog geen zomer… of toch…

Zij kunnen bijna blindelings de weg terug vinden vanuit het verre Afrika terug naar de plek waar ze geboren zijn, maar hun eigen territorium terugvinden blijkt plots een stuk moeilijker. Wat is er gebeurt op Luchen? Waar is hun vertrouwde omgeving gebleven? Wie zet er ongevraagd een woning op andermans geboortegrond? De enige plekken waar zij blijkbaar nog mogen komen zijn bij de blauwe straatnaambordjes met hen eigen naam erop, zoals Vlaamse Gaai, Boerenzwaluw, Leeuwerik, Geelgors, Graspieper of Kwikstaart. 

 
Boerenzwaluw Luchen
 
Alles blijkt hier plotseling strak ingedeeld in de wijk. Er komen blijkbaar speelveldjes waar alleen kinderen mogen komen en…. er komen poepplaatsen waar alleen honden hun behoefte mogen doen. En zij dan? De eerste nieuwe bewoners in de wijk zijn feestelijk onthaald, maar staan wij nu ook met vlaggetjes in de hand te zwaaien nu de oorspronkelijke bewoners terugkeren? Ik hoop van wel, zegt de auteur van dit artikel. Wij als nieuwe bewoners van Luchen kunnen er voor zorgen dat deze Aboriginals zich weer thuis gaan voelen in “onze” wijk. (Boeren zwaluw)
 
Mijn naam is Wil van Tongerlo, woonachtig in Geldrop. Medio juli zal ik na achtendertig jaar mijn woonplaats Geldrop verlaten en naar Mierlo verhuizen. Ik ga samen met mijn vrouw Ivon en kinderen onze nieuwe woning betrekken aan de Boerenzwaluw nummer negen op Luchen. Het kan toch geen toeval zijn dat uitgerekend in het jaar dat wij op de Boerenzwaluw gaan wonen deze vogelsoort, door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek, is verheven tot “Vogel van het jaar 2011”. Ik ben al vanaf mijn twaalfde jaar bezig met het spotten van vogels en ik heb in de afgelopen veertig jaar heel wat “Vogels van het jaar” voorbij zien vliegen. Dat het dit jaar de Boerenzwaluw is valt overigens zeer te begrijpen want hun aantal loopt fors terug. In veertig jaar is het aantal gehalveerd. De Boerenzwaluw staat dan ook op de “Rode Lijst” van Nederlandse broedvogels. Gelukkig staan er in onze omgeving nog een aantal boerderijen en hoop ik deze prachtige vogel straks in mijn eigen habitat waar te kunnen nemen. Ik zal er de komende jaren alles aan doen om een goede nestplaats te creëren zodat nieuwe aanwas gewaarborgd is. 
 
Muur Luchen
 
Ik heb de afgelopen weken al een behoorlijk aantal (broed)vogels waargenomen bij mijn toekomstige woning. Zo werd een paar weken lang de prachtige natuurstenen wal bevolkt door een grote groep vinken die in de omgewoelde grond zaadjes meepikten. Zo ook zocht een groep Witte Kwikstaarten naar eetbare insecten die zich voor het eerst na een strenge winter weer bovengronds vertoonden. Waren het de kool- en pimpelmeesjes die nadrukkelijk op zoek zijn naar een geschikte woning en de groene specht die op een afstandje zat te lachen als een boer met kiespijn omdat hij geen eigen straatnaam heeft gekregen in onze wijk. 
 
Hoe kunnen wij onze vogels helpen?
U, als gastvrije Luchenaren, kunt er ook zijn voor “onze vogels”. Zij brengen kleur en vrolijkheid in uw leefomgeving. Nu u als nieuwe bewoner uw nieuwe huis betrekt zou u ook meteen de (vogel)huisjes voor onze gevleugelde vrienden kunnen plaatsen. Het is er nu de tijd voor. Er is voldoende informatie te verkrijgen in speciaalzaken welk nestkastje u voor welke vogel kunt plaatsen en op welke plaats.
 
Nog even over de Boerenzwaluw
De Boerenzwaluw is een broedvogel van cultuurlandschappen en is bijna altijd in de buurt van boerderijen te vinden. Ook broeden ze nogal eens onder bruggen. Door afname van kleinschaligheid in agrarische gebieden nemen de aantallen Boerenzwaluwen in Nederland de laatste jaren langzaam af. Van ongeveer maart tot oktober zijn ze in ons land te vinden. In de nazomer verzamelen ze zich in grote groepen bij slaapplaatsen, waar enkele honderden tot duizenden Boerenzwaluwen bij elkaar kunnen komen. Boerenzwaluwen overwinteren in midden en zuidelijk Afrika. (bron: SOVON)
 
 
Het spreekwoord: “Een zwaluw maakt nog geen zomer” komt natuurlijk ergens vandaan. Figuurlijk betekend het dat het lijkt op een begin, maar dat het niets zegt over het resultaat, of….. als 1 ding goed loopt, betekent het niet dat andere dingen ook zo goed gaan lopen. Letterlijk gezien zegt het dat als je de eerste zwaluw ziet het nog geen zomer is, maar in ieder geval de lente niet meer ver weg is. Ik heb nog geen zwaluw gezien maar gelukkig is de lente inderdaad al begonnen. Dat er al ergens Boerenzwaluwen rondvliegen is wel zeker. Nu nog zien ze onze kant op te krijgen.
 
Ik wens u allen een gelukkig en vogelrijk voorjaar.
 
Wil van Tongerlo
wamvantongerlo@onsbrabantnet.nl
Boerenzwaluw Luchen - Geldrop-Mierlo
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x