za 20 december 2008

Eneco sluit woningen Luchen aan op warmetdistributienet

Eneco New Energy gaat de aanleg en exploitatie van een warmtedistributienet in de nieuwe wijk Luchen realiseren. Alle woningen in fase 2, 3 en 4 worden hierop aangesloten. Dit is vastgelegd in een concessieovereenkomst. Burgemeester Donders-de Leest en commercieel manager de heer Dommisse van Eneco ondertekenden 16 december jl. de overeenkomst waarmee een samenwerking van 30 jaar wordt vastgelegd.


Bouwen voor de toekomst
Plan Luchen wordt een woonwijk die door de aard en opzet aansluit bij de directe omgeving. Uitgangspunt is dat het nieuwe woongebied een dorpsachtige uitstraling krijgt en dat ontwikkelaars zo duurzaam mogelijk bouwen. Met de ondertekening van dit contract onder-streept de gemeente deze ambitie. In fase 2,3 en 4 wordt dit nog eens benadrukt door de bijzondere energievoorziening. Duurzaam bouwen is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft met de minister van VROM afgesproken dat ook de gemeente een bijdrage levert aan de vermindering van CO2 –uitstoot, onder andere door het terugdringen van het energiegebruik.

Reductie
Voor het project Luchen wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 25%. Bij gebruik van gastoestellen aangesloten op een aardgasnet, is de genoemde CO2-reductie niet haalbaar.
Met het door Eneco aangeboden systeem is dit wel mogelijk. Het Eneco Broncomfort-systeem haalt volgens de berekeningswijze van het programma van eisen zelfs CO2-reductie van wel 36%, wat overeenkomt met 642 kg CO2-besparing per woning per jaar.
Het Eneco Broncomfort-systeem bestaat uit een collectief bodemopslagsysteem dat warmte uit het grondwater onttrekt. Vanuit zo’n 80 meter diepte pompt Eneco grondwater op met een temperatuur van ongeveer 12 graden. Deze warmte wordt vervolgens via een distributienet verspreid over de woningen.
Individuele warmtepompen verwarmen het water daarna verder tot 45 graden. De huizen worden optimaal geïsoleerd en voorzien van lagetemperatuur-vloerverwarming. Voor warm tapwater hebben de huizen een (elektrische) boiler, die het water verder verwarmt tot 65 graden. Het afgekoelde water gaat weer de grond in. In de zomermaanden werkt het systeem andersom. De warmte in de woningen wordt door het water opgenomen en in de grond gebracht. Hierdoor worden de woningen tijdens de warme zomerdagen aangenaam gekoeld.

Warmtepompen
In de woningen komen geen traditionele CV-ketels maar warmtepompen. In plaats van de gebruikelijke radiatoren wordt vloerverwarming toegepast. De bewoners van de woningen betalen weliswaar een iets hogere koopprijs maar krijgen hier veel extra comfort voor terug en zijn minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x