wo 18 mei 2011

Start inrichtingswerkzaamheden 1e fase

Op maandag 30 mei starten we met werkzaamheden van de eerste fase plan Luchen. Het gaat hierbij om de aanleg van de definitieve bestrating: de trottoirs, de rijbaan en de parkeervakken. Om de overlast tijdens de werkzaamheden te beperken gaan we de nieuwe bestrating in 2 werkvakken aanleggen.

Werkvakken

De werkzaamheden worden in 2 werkvakken uitgevoerd:

Werkvak 1: 30 mei tot 22 juli

Leeuwerik 29 t/m 49b en Geelgors

Werkvak 2: 15 augustus tot 30 september

Boerenzwaluw

Tijdens de werkzaamheden zijn de werkvakken afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid

Vanaf 20 juni is de Geelgors opgebroken. Tijdens deze werkzaamheden kunt u de Boerenzwaluw alleen bereiken via de (omleidings)route Termeerstraat, de weg Luchen en de Catharinaweg.

Tijdens de bouwvak blijft deze omleiding van kracht.

Aanbieden afval

Tijdens de uitvoering zijn de werkvakken (fases) niet bereikbaar voor de reinigingsdiensten. Wij verzoeken u uw huisvuil, uw groencontainer en het oud papier buiten het werkvak aan te bieden.

Meer informatie

Heeft u hierover nog vragen of wilt  u meer informatie? Neem dan conact op met Bas van Lieshout van de afdeling Openbare Werken. U kunt hem bereiken via telefoonnummer: 14 040.

Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x