ma 10 mei 2021

Structuurvisie Sportpark Oudven en omgeving ter inzage

Vanaf vrijdag 23 april 2021 ligt de concept structuurvisie Sportpark Oudven en omgeving  ter inzage. Voor de locatie Sportpark Oudven en omgeving is een ontwerp structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie gaat over de invulling van het gebied Oudvensestraat en omgeving in Mierlo. Dit is de laatste stap in de gebiedsontwikkeling van Luchen. 

 

Functies gebied
Het gebied zou de volgende functies krijgen: een sportfunctie, afronding van de woningbouwlocatie Luchen deelgebied 3b, een beperkt aantal gemengde functies (wonen en lichte bedrijvigheid) in de overgangen aansluitend op de Oudvensestraat en de Geldropseweg en verschillende ondersteunende functies zoals verkeer, groen en water.

Consultatiefase
In december 2020 /januari 2021 hebben we de eerste stap doorlopen, de zogeheten consultatiefase. Bewoners en belanghebbenden hebben kennis genomen van de plannen en hebben hun mening kunnen geven over de visie. Vervolgens is dit meegenomen in de concept structuurvisie. 

Inspraak
De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. U kunt het plan ook digitaal bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft als kenmerk NL.IMRO.1771.SVOudven-OW01. 

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762. Ook kan een reactie digitaal ingediend worden via de website www.geldrop-mierlo.nl, onder het kopje ‘regelen en aanvragen’.

structuurvisie.jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x