di 04 mei 2021

Beeldkwaliteit plan 't Landkaartje, kavels St. Catharinaweg ter inzage

In 2016 is het bestemmingsplan Groot Luchen vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn verschillende plandelen beschreven. Als gevolg van de ontwikkelingen in het plan Luchen zijn er per “bouwfase” afzonderlijke beeldkwaliteitplannen gemaakt. Plandeel ‘het Landkaartje’ is gelegen tussen deelgebied 1 en deelgebied 2 van Luchen Het Landkaartje kan, samen met enkele kavels ter hoogte van de Eksterlaan/St. Catharinaweg, ontwikkeld worden zodra de hoofdontsluitingsweg van Luchen wordt gerealiseerd. Hier vindt u de tekeningen van beide plandelen.

Het beeldkwaliteitplan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor het plan het Landkaartje en kavels St. Catharinaweg. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inspraak
De ontwerp structuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan de De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3762. Ook kan een reactie digitaal ingediend worden via  www.geldrop-mierlo.nl, onder het kopje ‘regelen en aanvragen’.

Beeldkwaliteitsplan.jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x