ma 23 oktober 2017

Speeltuin Kleine Vos

Als verwijzing naar eerdere bewoning in het gebied staat in het midden een groot speelobject, dat geïnspireerd is op een woning annex stal uit de Bronstijd. Het houten skelet van het woonstalhuis dient als klimobject waar diverse andere speelfuncties aan gehangen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een klimtouw. Naast dit ‘hoofdspeelement’ zullen ook andere speelobjecten, zoals schommels, balken, etc. een plek krijgen. Het groene hof zal omzoomd worden met een haag. Verder zal de inrichting bestaan uit bomen en gras.

Het voorlopig schetsontwerp van de speelplek vindt u op deze pagina.

Op dit moment wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Claudia Terlou via e-mailadres C.Terlou@geldrop-mierlo.nl.

Kleine_vos_ontwerp_klein_1.jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x