Inschrijfformulier bouwkavel Luchen Noord te Mierlo

Het volledig ingevulde formulier dient uiterlijk maandag 28 november 2016 om 13.00 uur ingeleverd te zijn bij Notariskantoor Koudijs & Galama, Dommeldalseweg 2, 5664 RP te Geldrop.

U kunt het ingevulde en getekende formulier ook versturen per e-mail aan notarissen@kgnotarissen.nl. Ook is het mogelijk het formulier te faxen naar faxnummer 040 - 285 76 95

U ontvangt van de notaris via uw email adres een ontvangstbevestiging.

De loting zal op woensdag 30 november  2016 om 19.00 uur plaatsvinden in Zaal Den Heuvel, Heuvel 2, 5731 AM te Mierlo onder toezicht van notaris Koudijs.

U kunt zich voor meerdere kavels inschrijven. Geef met een cijfer uw voorkeur aan.

Ondergetekende(n) verklaart/ verklaren kennis te hebben genomen van de “procesbeschrijving kaveluitgifte Luchen Noord” en daarmee in te stemmen.

Inschrijfformulier bouwkavel Luchen Noord te Mierlo

Ondergetekende(n):

I

II

gehuwd
ongehuwd
geregistreerd partnerschap
ja
nee

U kunt zich voor meerdere kavels inschrijven. Geef met een cijfer uw voorkeur aan.

KavelOppervlaktePrijs excl.
21% BTW
Prijs bij transport vóór
1-1-2017 excl. 6% *
Voorkeursvolgorde
637‎€ 237.926€ 249.590
637‎€ 228.013€ 239.190
637‎€ 228.013€ 239.190
637‎€ 228.013€ 239.190
792‎€ 282.010€ 295.834
686‎€ 210.816€ 221.150
578‎€ 182.464€ 191.408
550‎€ 174.400€ 182.949
495‎€ 158.400€ 166.165
587‎€ 194.309€ 203.834
551‎€ 174.688€ 183.251
493‎€ 157.760€ 165.493
527‎€ 167.776€ 176.000
498‎€ 159.360€ 167.172
663‎€ 245.914€ 257.968
495‎€ 166.320€ 174.473
501‎€ 168.302€ 176.553
696‎€ 256.051€ 268.603
591‎€ 214.139€ 224.636
891‎€ 305.126€ 320.084
839‎€ 256.502€ 269.076
692‎€ 254.822€ 267.314
685‎€ 252.672€ 265.058
625‎€ 204.960€ 215.007
538‎€ 179.491€ 188.290
585‎€ 193.704€ 203.199
637‎€ 208.186€ 218.391
543‎€ 181.003€ 189.876
517‎€ 173.141€ 181.628
529‎€ 168.352€ 176.605

* onder voorbehoud van instemming belastingdienst


Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x