Plannen Luchen fase 2

Hieronder vindt u het bestemmingsplan van Groot Luchen en het beeldkwaliteitsplan Luchen Fase 2.


Bestemmingsplan Groot Luchen

In 2006 is voor het oorspronkelijke plangebied van Luchen een bestemmingsplan vastgesteld (moederplan Luchen). Inmiddels is het grootste deel van dit oorspronkelijke plangebied uitgewerkt in een tweetal uitwerkingsplannen. Een deel van het gebied is al ingevuld met woningen, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven en bijbehorende voorzieningen. Een deel van het gebied is nog niet bebouwd, maar al wel bouwrijp gemaakt. Voor een deel van het plangebied, Luchen Weteringpark, is in 2014 een apart bestemmingsplan vastgesteld. Een laatste deel van het oorspronkelijke gebied is nog steeds globaal bestemd.

Na tien jaar moet het moederplan worden herzien. Ook zijn aan het oorspronkelijke plangebied drie nieuwe gebieden toegevoegd. Omdat de ontwikkelingen in de verschillende gebieden niet los van elkaar kunnen worden gezien, is er gekozen voor één nieuw bestemmingsplan voor heel Luchen: Bestemmingsplan Groot Luchen. Alleen het gebied Luchen Weteringpark blijft een apart plan.

Wilt u het bestemmingsplan Groot Luchen inzien? Klik dan op de link hieronder. 
Op de site die opent, klikt u in de kolom Bestemmingsplannen (rechts) op de link 'Groot Luchen' en daarna op de link 'toelichting'.


Beeldkwaliteitsplan Luchen Fase 2

In het beeldkwaliteitplan worden, in aanvulling op het bestemmingsplan, nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimten en de architectonische invulling van het verkavelingsplan. Het beeldkwaliteitplan is opgesteld door gemeente Geldrop-Mierlo.

Wilt u een beter beeld krijgen bij Luchen fase 2? Een indruk opdoen van de nieuwe wijk of meer informatie over de verschillende bouwhoogtes, kapvormen, materialen en kleuren die deel uitmaken van de tweede fase? Klik dan op de link hieronder.

 

09_luchenkrant.jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x