Plan Luchen

Procedure Luchen
 
In Geldrop-Mierlo wordt ten noordwesten van de kern Mierlo een nieuwe (woon)wijk gerealiseerd; Luchen. Dit plan omvat 750 woningen, 2 hectare bedrijventerrein, water- en groenvoorzieningen, maatschappelijke functies en een woonwagenlocatie.
 
De ontwikkeling van Luchen is vastgelegd in het bestemmingsplan Luchen. Dit plan is op 14-08-2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 03-04-2007 goedgekeurde bestemmingsplan Luchen met ingang van 04-10-2007 onherroepelijk geworden.

LES15-2.jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x