Meer weten?

Voor meer informatie over  GPR Gebouw of duurzaamheid in Luchen, gaat u naar

Luchen: groen en duurzaam!

Duurzame ontwikkeling

Inzet van zuinige energievormen en gebruik van natuurlijke materialen krijgen zoveel mogelijk de voorkeur. Alle aandacht voor duurzame ontwikkeling moet leiden tot een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Zodat we een gezonde aarde houden, met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. In Luchen bouwen we een wijk die duurzaam moet zijn. Het is niet meer van deze tijd om daar aan voorbij te gaan.

Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met goede energiebronnen en een laag energieverbruik. Het gaat er ook om dat we in Luchen woningen bouwen die nu en in de toekomst een minimale belasting voor gezondheid en milieu opleveren en daarnaast ook nog naar tevredenheid van de bewoner haar functie vervult. Ook dat is duurzaamheid. Deze woningen zijn energiezuinig en bieden daarnaast meer comfort en een hogere kwaliteit.

Instrument

Om in Luchen een hoge mate van duurzaamheid te realiseren wordt richting alle ontwikkelaars gewerkt met het zogenaamde GPR Gebouw.

Dit is een instrument waarmee we de mate van duurzaamheid van woningen kunnen berekenen. Natuurlijk is in het bouwbesluit al de minimale wettelijke EPC-norm opgenomen. Daar moeten woningen in ieder geval aan voldoen. Maar we willen in Luchen meer, we gaan voor een ambitieniveau van een 7 of hoger. De betrokken ontwikkelaars bereiken dit door op verschillende gebieden maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het toepassen van een aard-warmte systeem, extra isolatie, waterbesparende maatregelen en het gebruik van HR ++ glas. Maar ook door onder meer het terugdringen van geluidsoverlast, het vergroten van de toegankelijkheid van de woning, het vergroten van de hoeveelheid licht in de woning en het zo functioneel mogelijk inrichten van de ruimtes. Het gaat zelfs verder. Het GPR Gebouw richt zich ook op het verhogen van de toekomstwaarde van een woning. Een woning die eenvoudig is om te bouwen naar een nieuwe woonsituatie is aantrekkelijker dan een woning die alleen geschikt is voor een kinderloos stel. Kortom: GPR Gebouw omvat heel veel en meer dan u op het eerste gezicht denkt. Het is ook niet zo dat alles moeten worden toegepast. Bouwers en ontwikkelaars kunnen uit een scale aan instrumenten kiezen. Meer weten over het GPR Gebouw, download hier de folder: Inzicht van beleid tot bouw.

Investering

Duurzaamheid wordt vaak in relatie gebracht met hogere kosten. Dat is jammer. Natuurlijk vergt dit aan de voorkant een beperkte investering door de ontwikkelaars. Om bij een hoekwoning een ambitieniveau van een 7 te halen, is een investering van nog geen €2000,- nodig. En voor de ontwikkelaar is een hogere mate van duurzaamheid wel degelijk een extra verkoopargument. De kopers gaan immers een huis bewonen met lagere energielasten en meer comfort en kwaliteit. Voor alle partijen dus een win-win situatie.

Inrichting

Ook de inrichting van Luchen is duurzaam. We verwachten niet alleen bij de betrokken ontwikkelaars en later de bewoners een 'duurzame' houding. Ook wij doen ons best om de inrichting van het gebied zo duurzaam mogelijk te maken. Zo kopen we alle materialen die we gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte duurzaam in. Ook komt er spaarverlichting die dimbaar is. Het regenwater lozen we niet op het riool maar wordt in de bodem geïnfiltreerd. En wat daar niet meer bij kan, gaat naar de Luchense Wetering.

LB_(66_van_84).jpg
Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x