Sterke wijk, fijne leefomgeving!


We zijn steeds bezig met de realisering van sterke wijken en een prettige leefomgeving. U moet kunnen wonen, zoals u dat graag wilt; binnen de financiële mogelijkheden die u heeft. We passen de bestaande woningvoorraad aan de actuele woonwensen aan.

Daarnaast is het belangrijk dat u leeft in een woonomgeving die schoon is, waar het afval regelmatig wordt opgehaald en waar duidelijke afspraken zijn gemaakt over onder meer het uitlaten van honden. Ook wilt u veilig wonen en géén overlast ervaren van andere bewoners.

Bovendien gebruiken we het vergunningenbeleid en inspectie om toe te zien op een goede bouwtechnische kwaliteit van alle bouwwerken in Geldrop-Mierlo. We zien toe op handhaving van de bouwregelgeving en het opsporen van illegale bouwactiviteiten.

Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x