Afval

Alle kosten die te maken hebben met het ophalen, transporteren en verwerken van afvalstoffen, brengen we bij onze inwoners in rekening via de afvalstoffenheffing. Alle kosten en inkomsten worden hierbij meegenomen. Daarom spreken we van een kostendekkende heffing. De gemeente maakt er geen winst op. Dat mag niet; dat is wettelijk zo bepaald.

Diftar

U kunt zelf invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing via het DIFTAR - systeem.

Hoe minder vaak u een groen en/of grijze container aan de straat zet, hoe minder u moet betalen. Dit geldt voor laagbouw. Als u in hoogbouw woont en u maakt gebruik van een ondergrondse container (voornamelijk hoogbouw) dan geldt voor u een vast tarief. Dit is gebaseerd op éénpersoonshuishouden of een meerpersoons- huishouden. Voor alle tarieven afvalstoffenheffing 2012 raadpleegt u www.geldrop-mierlo.nl. U kunt daar ook eenvoudig naar Mijn afval.

Aanvragen

Als u een container (grijs of groen) wilt gaan gebruiken, dan vraagt u die direct aan bij Cure:(040) 257 45 85. U kunt deze containers binnen zes weken ook nog omruilen tegen containers van een ander formaat.

Normaal gesproken haalt Cure in Luchen het GFT-afval in de oneven weken op dinsdag op.

Het RST-afval wordt op woensdag in de even weken opgehaald. U ontvangt van Cure ook een afvalkalender, waarop u kunt lezen op welke dagen de containers worden opgehaald. Ook vindt u hier de dagen waarop Cure oud papier inzamelt Ook haalt Cure huis-aan-huis kunststofafval op. Dit gebeurt op maandag in de even weken.

Ook kunt u kunststof flacons, plastic flessen, drankkartons (tetrapakken), blik en luiers gratis bij de milieustraat in Geldrop aanbieden. Bij de Mierlose PLUS supermarkt blijft de mogelijkheid om in de aanwezige retourshops kunststof flacons, drankkartons en blik gratis in te leveren.

Scheiden loont

U heeft zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het aanbieden van gescheiden afval is veel minder duur, dan wanneer het niet gescheiden wordt. Als u het afval dus goed scheidt, dan kan de afvalstoffenheffing flink omlaag!

Kosten

Alles wat niet gescheiden wordt, valt onder restafval. Dat is dus verreweg de duurste afvalsoort. Simpelweg komt het er op neer dat als u GFT, papier, glas enz. in de grijze container stopt, de gemeente voor de verwerking ervan €140,- per 1000 kg moet betalen.

Als u die afvalsoorten apart houdt, levert het voor de gemeente geld op. En die opbrengsten brengen we in mindering op de kosten. Hierdoor wordt de afvalstoffenheffing uiteindelijk lager. Goed scheiden loont dus.

Milieustraat

Ook bij de Milieustraat kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Als u daar het afval in de juiste container stopt levert dit geld op en voor u dus minder kosten! De Milieustraat is gevestigd aan het Emopad 23a in Geldrop. Alleen met de milieupas heeft u toegang tot de Milieustraat.

Ieder huishouden in Geldrop-Mierlo heeft de milieupas ontvangen. U misschien nog niet, omdat u onlangs in Luchen bent komen wonen.U kunt de milieupas aanvragen bij Cure; telefoon (040) 257 45 85. De milieupas bevat alleen uw adresgegevens. Bij de Milieustraat worden de gegevens op het pasje gescand en opgeslagen in een computer. Deze maatregel is bedoeld om ALLEEN mensen toe te laten die Afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen. Als u het pasje kwijt raakt, kunt u via Cure een nieuwe aanvragen. Na melding van uw verloren pas, blokkeren wij onmiddellijk die pas. Anderen kunnen hierdoor geen misbruik maken. Een nieuwe pas kost € 15,-. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente. De milieustraat is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Keukenafval

Thuis kunt u ook geld besparen. Veel inwoners stoppen het keukenafval bij het restafval. Dit mag (moet) echter bij het GFT-afval. Als u bedenkt dat het GFT-tarief veel goedkoper is dan het restafval en ook nog eens veel zwaarder, dan kunt u dus veel geld besparen!

Bouwafval

In wijken in aanbouw wordt wel eens bouwafval verkeerd aangeboden en/of illegaal gedumpt. Dit is nog niet zo lang geleden ook in Luchen gebeurt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dergelijk afval geeft een verpauperd beeld van de wijk, zorgt voor een negatieve aantrekkingskracht van bouwafval en is bovendien gevaarlijk voor bijvoorbeeld spelende kinderen. Kortom een valse start voor uw nieuwe woonomgeving. Het is dan ook beter dergelijk bouwafval aan te bieden via de milieustraat of in een puincontainer.

Bedenk bovendien dat het verkeerd aanbieden van bouwafval en/of illegaal dumpen van bouwafval u een boete kan opleveren van € 180. U doet er dus verstandig aan het bouwafval op de juiste manier aan te bieden. Alvast bedankt!

Terug naar boven
Luchen waar anders maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x